Άφρο & Φίλοι Weblog

…απο το παιδί μαθαίνεις την αλήθεια

Άφρο και Βίσση 8 Νοεμβρίου 2009

Μόνο για μία συναυλία…

Άφρο και Βίσση